Ανακοινώσεις

Εορτασμός  25η Μαρτίου
30 Μαρτίου, 2023

Το σχολείο μας με αφορμή τα διάφορα γεγονότα, ιστορικά ή θρησκευτικά εστιάζει στα σημαντικά μηνύματα που αυτά εμπεριέχουν. Έτσι με…