Θεατρική Αγωγή

Στο Ροζ Μπαλόνι η θεατρική αγωγή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη της ανάπτυξης των παιδιών. Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Διαδραστικά παιχνίδια, υπόδυση ρόλων και πολλά άλλα αποτελούν εργαλεία για το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα σε αυτά μια φορά την εβδομάδα πραγματοποιείται θεατρικό εργαστήρι, έτσι τα παιδιά συμμετέχουν σε θεατρικές δραστηριότητες σχεδιασμένες από καταρτισμένη θεατρολόγο. Με την καθοδήγηση της θεατρολόγου τα παιδιά διασκεδάζουν , ανακαλύπτουν την έκφραση μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, λειτουργούν ομαδικά ενώ ενθαρρύνεται και η ατομική έκφραση του κάθε παιδιού.