δικαιώματα του παιδιού

Gallery
Gallery
Gallery
29 Μαρτίου, 2021

Όπως οι μεγάλοι, έτσι και τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προστατεύονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού (Unicef). Δραστηριότητα 1…