Προνήπιο

Στην τάξη του προνηπίου τα παιδιά πλέον εντάσσονται στο νηπιαγωγείο και την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον απο την χρονιά 2019-2020 το προνήπιο ανήκει στην δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.

Στο Ροζ Μπαλόνι, φροντίζουμε να παρέχουμε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, που προσφέρει στο παιδί μια μαθησιακή εμπειρία με άφθονο παιχνίδι! Με αυτον τον τρόπο επιτυγχάνουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του παιδιού της συγκεκριμένης ηλικίας για ολόπλευρη ανάπτυξη και να προσφέρουμε το καλύτερο για το παιδί.

Το μαθησιακό πρόγραμμα του προνηπίου στο Ροζ Μπαλόνι, περιλαμβάνει την προγραφή, προμαθηματικές έννοιες, εισαγωγή στην σύνδεση γραπτού και προφορικού λόγου, αναγνώριση φωνημάτων ανάμεσα σε άλλα. Επιπλέον, ενδυναμώνουμε την συνεργασία μεταξύ των παιδιών και την αυτοεξυπηρέτηση του. Αυτά, πλέον συνίσταται σε πρωτοβουλίες για τακτοποίηση της τάξης, εισαγωγή δραστηριοτήτων και παιχνιδιών που απαιτούν την στενή συνεργασία για ολοκλήρωση του και άλλα.

Όλα αυτά πραγματοποιούνται μέσα από παιγνιώδης διαδικασίες, πάντα με σεβασμό στο αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού καθώς και τους ατομικούς ρυθμούς κάθε παιδιού.