Βρεφικό

Η βρεφική ηλικία, αποτελεί μία πολύ ευαίσθητη και εύθραυστη περίοδο του ανθρώπου με ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης σ’ όλους τους τομείς (σωματικό – κινητικό, γνωστικό, γλωσσικό, συναισθηματικό – κοινωνικό).

Το βρέφος πέρα από την αγάπη, την ηρεμία και την ασφάλεια χρειάζεται και τη γλωσσική επικοινωνία, το λόγο, για ν’ ανθίσει. Αυτό που χρειάζονται για να αναπτυχθούν κινητικά, γνωστικά, γλωσσικά και συναισθηματικά είναι ένα πλούσιο περιβάλλον σε ερεθίσματα. Η νόηση σε αυτήν την ηλικία είναι αισθησιοκινητική, στηρίζεται στην κατ’ αίσθηση αντίληψη και στις ενέργειες που μπορεί να κάνει το βρέφος πάνω στο σώμα του και στα πράγματα που το περιβάλλουν.

Γι’ αυτό και στο βρεφικό τμήμα, λαμβάνουν χώρα ένα σωρό διασκεδαστικά πράγματα. Η παιδαγωγός οργανώνει δραστηριότητες, επιλέγοντας αντικείμενα – ερεθίσματα που απευθύνονται σε όσο το δυνατόν περισσότερες αισθητηριακές διόδους και τα οποία προάγουν την ανάπτυξη δηλ. είναι λίγο πιο πάνω από ό,τι έχει αφομοιώσει κάθε φορά το βρέφος. Τους δίνει την δυνατότητα να χειριστούν ελεύθερα αυτά τα αντικείμενα και τα ενθαρρύνει να επενεργήσουν και να καταλήξουν σε κάποιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα.